Menu Close

Решење о утврђивању репрезентативности синдиката

Генерални секретар Народне скупштине Вељко Одаловић донео је 19. јула 2022. године Решење о утврђивању репрезентативности синдиката „Заједница синдиката Србије – Народна скупштина“. Решење је донето на предлог Комисије за утврђивање репрезентативности синдиката, која је утврдила да „Заједница синдиката Србије – Народна скупштина“, у чије име је Драган Луковић, председник синдиката поднео захтев за утврђивање репрезентативности, испуњава услове за утврђивање репрезентативности који су предвиђени у члану 218. став 1. Закона о раду. Раду Комисије за утврђивање репрезентативности синдиката присуствовали су и представници синдиката „Слога Народна скупштина“, који нису имали примедбе на рад Комисије.
На дан подношења захтева за утврђивање репрезентативности „Заједница синдиката Србије – Народна скупштина“ испунила је све услове за стицање статуса репрезентативности: уписана је у Регистар синдиката у складу са законом, доставила је 85 приступница чланова синдиката и далеко надмашила по броју чланова основни услов који је уређен Законом о раду (15% од укупног броја запослених код послодавца – Народне скупштине).
Доношењем решења наш синдикат је постао једини репрезентативни синдикат у Народној скупштини.