Menu Close

АКТА

РЕШЕЊЕ О РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТИ

 

ОДРЕДБЕ СТАТУТА ЗАЈЕДНИЦЕ СИНДИКАТА СРБИЈЕ

Заједница синдиката Србије – Народна скупштина је на републичком нивоу колективни члан Заједнице синдиката Србије. У свом раду непосредно примењује Статут Заједнице синдиката Србије, усвојен 2021. године. У даљем тексту представљамо Вам извод из Статута којим се уређује рад, делатност и принципи функционисања нашег синдиката: