Menu Close

ИЗВРШНИ ОДБОР

Драган Луковић, председник ЗСС – Народна скупштина

 

Рођен 1976. године у Прокупљу. У Народној скупштини је запослен од 2005. године. Виши саветник у Одељењу за опште друштвена питања и в.д секретара Одбора за образовање, науку, технолошки развој и информатичко друштво, од 2020. године. До сада је у Народној скупштини радио на следећим извршилачким радним местима:  секретар Одбора за локалну самоуправу, виши саветник у Одбору за локалну самоуправу, виши саветник у Одбору за рад, социјална питања и борачко-инвалидску заштиту, саветник генералног секретара Народне скупштине за област тајних података и одбране. У периоду од 2012. до 2018. године обављао је и послове овлашћеног лица за остваривање приступа информацијама од јавног значаја и заштиту података о личности. Дипломирао, магистрирао и докторирао на Факултету политичких наука у Београду. Ожењен, отац два сина. 

emaildragan.lukovic@parlament.rs

 

Сања Антонијевић Шегрт, заменица председника ЗСС – Народна скупштина. 

Рођена 1978. године у Београду. У Народној скупштини запослена је од 2008. године. Оснивач је првог синдиката у Народној скупштини од 2012. године.  Обављајући послове из надлежности државног службеника у Народној скупштини Републике Србије, сусретала се са задацима који изискују посебне квалитете и особине неохподне да се успешно одговори високим захтевима овог посла. Све своје способности и професионална знања уложене су кроз године рада у посао на радном месту сарадника у Одељењу за уставно – правни систем и организацију рада – Сектор за Законодавство Републике Србије. На свим радним местима оцењивана највишом оценом. Говори енглески и руски језик. Активан члан стрељане „Mуш“,  „Центра за безбедност, истрагу и одбрану ДБА, члан клуба „Златно срце“ – СОС дечије село у Србији. Мајка једног детета.

emailsanja.segrt@parlament.rs
 

 

Јелена Шкундрић – заменица председника ЗСС – Народна скупштина. 

Рођена 1976. у Београду. У Народној скупштини запослена од 2009. године, на радним местима у Одељењу за административне послове, Одељењу за буџетске и финансијско-рачуноводствене послове и Одељењу за уставна питања и организацију власти (од 2022). На свим радним местима оцењивана највишом оценом. Мајка двоје деце. У Синдикату ангажована од оснивања. 

emailjelena.skundric@parlament.rs

Марија Киковић. Рођена 1975. у Београду. У Народној скупштини запослена од 2005. године, на радним местима у Кабинету председника НС, Одељењу за послове посланичких група и Одељењу за уставно-правни систем и организацију власти. На свим радним местима оцењивана највишом оценом. Говори енглески језик. Мајка једног детета.

email: marija.kikovic@parlament.rs

 

Радомир Радовановић. Рођен 1956. године у Београду. Завршио је Средњу графичку школу у Београду. У Народној скупштини је запослен од 1980. године. Највећи део радне каријере провео је на радном месту техничара штампе у Штампарији Народне скупштине. Последњих 15 година обавља послове шефа Штампарије Народне скупштине. Члан је синдиката од његовог оснивања.

email: radomir.radovanovic@parlament.rs