Menu Close

КОНТАКТ

Заједница синдиката Србије

Синдикат Службе Народне скупштине Републике Србије

Зграда Народне скупштине

Улица Краља Милана 14 -16

Телефон: 011-3026 067

11000 Београд

ПИБ: 106323964

МБ: 17756818

ТР: 160-327019-77