Menu Close

ПОЧЕТНА

ЗАЈЕДНИЦА СИНДИКАТА СРБИЈЕ – НАРОДНА СКУПШТИНА

Синдикат Заједница синдиката Србије – Народна скупштина је синдикална организација запослених у највишем представничком дому Републике Србије. Основан је са циљем да се активно бори за права запослених, да их представља у случајевима кршења законом зајемчених права и да пружи сваки вид подршке запосленима у свим ситуацијама у којима чланови синдиката могу бити угрожени, укључујући и материјалну и финансијску помоћ.

Заједница синдиката Србије – Народна скупштина је не-политичка организација у којој се чланство остварујем на добровољној бази учлањењем. Финансира се из сопствених прихода, из чланарина запослених у Народној скупштини. У 2022. години синдикат је доживео ”процват” и број чланова је у о односу на претходну 2021. годину учетворостручен. Сваки пети запослени државни службеник и намештеник у Народној скупштини је члан нашег синдиката и од своје месечне зараде за рад синдиката издваја 1% својих примања.

Чланство у синдикату Заједница синдиката Србије – Народна скупштина омогућава низ користи и бенефиција запосленима: бесплатну правну заштиту, куповину различитих производа и услуга по посебним и повољнијим условима, већи утицај на процесе одлучивања у домену рада синдиката, као и размену мишљења са колегама које сматрају да права радника загарантована Уставом Републике Србије, Законом о државним службеницима и Законом о раду и подзаконским актима, донетим на основу ових правних аката морају у потпуности бити поштована. Руководство Заједнице синдиката Србије – Народна скупштина у свом свакодневном раду управо се води идејама заштите права радника и квалитетне организације и одговорног опхођења према својим члановима.

Главни циљ Заједнице синдиката Србије – Народна скупштина у овој години је остваривање статуса репрезентативности синдиката и преговора са руководством Народне скупштине о потписивању Посебног колективног споразума, којим би се унапредила и проширила права запослених у Народној скупштини, у складу са позитивно – правним оквиром. Такође, битан циљ је и реорганизација синдиката и усвајање нових аката о раду и пословању синдиката како би се обезбедио виши степен демократичности у раду, извршиле потребне кадровске промене и увећао утицај синдиката на нивоу Народне скупштине.

Заједница синдиката Србије – Народна скупштина је у овој години приступила Заједници синдиката Србије и правни је наследник Синдиката Службе Народне скупштине. Разлог приступања Заједници синдиката Србије и промени имена синдиката је намера руководства и чланства синдиката да буду део шире организације на републичком нивоу, са већим степеном могућности да утиче на креирање јачег синдикалног покрета, изван институције Народне скупштине. У том смислу, Заједница синдиката Србије је кровна организација којој припада наш синдикат и која је на домаћој синдикалној сцени препозната као одговорна, раднички свесна и пријатељски оријентисана организација, која подржава борбу за радничка права и штити права радника онда када су угрожена. Заједница синдиката Србије је искрени и честити партнер нашег синдиката, организација на коју се можемо ослонити и чије руководство је у више наврата пружило значајну помоћ нашем синдикату.

Овим путем позивамо све запослене државне службенике и намештеника у Народној скупштини да размотре и анализирају свој радно-правни положај и да у Заједници синдиката Србије – Народна скупштине виде свог браниоца. Ми смо организација која се бори за права радника и њихов достојанствен рад и живот!

ЗАЈЕДНО МОЖЕМО СВЕ!

Ваша Заједница синдиката Србије – Народна скупштина